Velkommen til Åpen skole 2018

Vi ønsker potensielle søkere, foresatte og andre velkommen til Åpen Skien videregående skole 2018 på avdeling Prestejordet onsdag 17. januar. Vi håper å gi deg et innholdsrikt og hyggelig besøk ved skolen vår.

Juleavslutning i Skien kirke

Tradisjonen tro hadde Skien vgs juleavslutning i Skien kirke med taler, andakt ved sokneprest Gunnar Thelin og sang ved skolekoret.

Vil bekjempe sosial kontroll - TA

Fire elever ved Skien vgs ble intervjuet av TA om minoritetsspråklige jenter og sosial kontroll. Vi har fått velvillig tillatelse av TA til å gjengi artikkelen her på hjemmesiden. Tekst og alle foto: Vigdis Hella, TA.

Eksamensplan våren 2018 - Skien vgs

Eksamensplanen for vårterminen 2018 finner du her. Merk at det kan komme justeringer underveis.